Uznesenie predsedníctva SAZPŠ zo dňa 17. marca 2023

Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ

Dňa 11. februára 2023 sa uskutoční Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ môžete posielať v elektronickej podobe na mail predseda@sazps.sk alebo poštou na adresu SAZPŠ, 013 22 Rosina 497. Všetci kandidáti posielajú spolu so...
Skip to content