Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ

Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ

Dňa 11. februára 2023 sa uskutoční Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ môžete posielať v elektronickej podobe na mail predseda@sazps.sk alebo poštou na adresu SAZPŠ, 013 22 Rosina 497. Všetci kandidáti posielajú spolu so...
Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ

Valné zhromaždenie

Oznamujeme členom a klubom, že v dňoch 26. – 28. augusta 2022 sa uskutoční riadne Valné zhromaždenie SAZPŠ v hoteli Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach. Návrh programu bude zaslaný jednotlivým delegátom v zmysle Stanov SAZPŠ. S priateľským pozdravom predseda SAZPŠ,...
Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ

Zasadnutie predsedníctva zo dňa 19.7.2022

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda. Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 19. júla 2022:  ...
Skip to content