Šach

Šach na mezinárodnej úrovni organizuje Mezinárodná šachová organizácia nevidiacich šachistov (IBCA) a Mezinárodná federácia nevidiacich športovcov (IBSA).

Súťaže prebiehajú u mužov aj u žian vo všetkých vekových kategóriách. Šach zatiaľ nebol zaradený medzi paralympijské športy. Každé štyri roky pravidelne prebiehajú Majstrovstvá sveta jednotlivcov mužov a žien. Majstrovstvá sveta juniorov sa konajú každé dva roky. Každé štyri roky sa uskutočňuje olympiáda štvorčlnenných družstiev, kde prvých 12 tímov získa možnosť bojovať o Svetový pohár. Ďalej prebiehajú turnaje jednotlivcov aj družstiev, ktorých usporiadateľmi sú jednotlivé členské krajiny IBCA. Z historického hľadiska je šach najstarší šport, ktorému sa u nás venujú zrakovo postihnutí športovci.

Prvá olympiáda družstiev sa odohrala v roku 1961 v Nemecku a prvé Majstrovstvá sveta jednotlivcov sa uskutečnili v roku 1966 v Nemecku. Majstrovstvá sveta žien sa konali v roku 1986 taktiež v Nemecku.

Zrakovo postihnutí športovci pri hre používajú šachovnice s otvormi, do ktorých sú zasúvané figúrky s kolíkmi. Čierne figúrky sú označené, aby súťažiaci rozoznali ich farbu. Pri hre sa ťahy hlásia podľa šachovej notácie. Pravidlá sú zhodné s pravidlami, ktoré vydáva Medzinárodná šachová federácia (FIDE). Spolupráca medzi IBCA a FIDE je veľmi dobrá, nakoľko FIDE vo svojich pravidlách venuje odstavec nevidiacim šachistom, kde uvádza aj výnimky pre nevidiacich, ktoré sú záväzné pre všetkých šachistov. Toto umožňuje zrakovo postihnutým šachistom zúčastňovať sa na všetkých súťažiach usporiadaných na celom svete. Šach je jediný šport zrakovo postihnutých, ktorého pravidlá sú rovnaké s pravidlami vidiacich a preto s nimi môžu rovnocenne súťažiť.  

 

Kontaktná osoba

Bc. Martin Mikulec 

Tel: +421 908 358 792

E-mail: mikulec1987@gmail.com

Skip to content