Vianočné a novoročné prianie

Vianočné a novoročné prianie

Predsedníctvo SAZPŠ praje všetkým členom našich klubov pokojné a požehnané vianočné sviatky, krásne chvíle prežité v kruhu najdrahších i v tichej spomienke na tých, ktorí nás v roku 2022 nečakane predišli do športového neba. Zároveň želáme úspešné vykročenie do nového...
Rozsudok Okresného súdu v Žiline z 20.10.2022

Rozsudok Okresného súdu v Žiline z 20.10.2022

Okresný súd Žilina, sudkyňou Mgr. Marianou Juríkovou, v právnej veci žalobcu: Mgr. P. V., proti žalovanému: Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, IČO: 30 841 798, so sídlom 013 22 Rosina 497, v spore o určenie neplatnosti rozhodnutia volebného valného...
Poďakovanie Nadácii KIA Slovakia

Poďakovanie Nadácii KIA Slovakia

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov sa v tomto roku zapojila do výzvy Nadácie KIA Slovakia s názvom Inšpirácia pohybom 2022. V rámci grantu sme podali projekt „Hracie stoly pre nevidiacich športovcov“. Cieľ projektu bol naplnený v celom rozsahu....
Poďakovanie PSK

Poďakovanie PSK

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov ďakuje predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. Milanovi Majerskému, ktorý v rámci grantovej výzvy pre šport podporil projekt Majstrovstvá SR zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch sumou 2000 €. Majstrovstvá...
Kemp Hľadáme talenty aj Paráda už na budúci týždeň

Kemp Hľadáme talenty aj Paráda už na budúci týždeň

Piešťany sa opäť stanú centrom slovenského paralympijského športu. Slovenský paralympijský výbor opäť po roku zorganizuje v Piešťanoch letný parašportový kemp Hľadáme talenty. Konať sa bude od 15. do 20. augusta v piešťanskom HS Centre a jeho účastníci si budú môcť...
Skip to content