Zápisnica a Správa návrhovej, mandátovej a volebnej komisie z mimoriadneho Volebného valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2024

Zápisnica a Správa návrhovej komisie z Valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2023

Zápisnica z  Valného zhromaždenia zo dňa 15.9.2023

Uznesenie predsedníctva SAZPŠ zo dňa 17.3.2023

Zápisnica z Volebného valného zhromaždenia a Správa volebnej komisie z 11.2.2023

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 10.11.2022

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 20.10.2022

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2022, ktoré sa konalo v Turčianských Tepliciach

Uznesenia predsedníctva zo dňa 19.7.2022

Zápisnica z MVZ 9.3.2019 v Rosine

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.3.2019, ktoré sa konalo v Rosine

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 24. septembra 2020:

1.  Predsedníctvo schvaľuje zakúpenie zimných pneumatík pre automobil FORD TRANSIT.

2.  Predsedníctvo schvaľuje prepis automobilu FORD TRANSIT na Dopravnom inšpektoráte v Žiline.

3.  Predsedníctvo schvaľuje konanie reprezentačného sústredenia hráčov AST v Rosine (predpokladaný termín 9. – 10. október 2020).

4.  Predsedníctvo odporúča predsedovi Komisie šachu SAZPŠ obrátiť sa so žiadosťou o pomoc pri organizovaní riadnej komisie šachu na sekretariát asociácie.

5.  Predsedníctvo ruší všetky národné šampionáty v jednotlivých športoch, ktoré sa mali uskutočniť v tomto kalendárnom roku, z dôvodu epidemiologickej situácie.

6.  Predsedníctvo ruší účasť tímu goalballistov na medzinárodnom turnaji v Prahe.

7.  Predsedníctvo schvaľuje presunutie 28. celoslovenského turistického zrazu SAZPŠ na termín 15. – 18. júl 2021 (organizátor MŠK ZPŠ Martin).

8.  Predsedníctvo schvaľuje príspevok vo výške 50 € pre každého člena SAZPŠ, ktorý je zaregistrovaný v databáze RegiSPORT v zmysle uznesenia zo 16. júna 2020 (nutná fakturácia v spoločnej faktúre za klub najneskôr do konca novembra 2020).

9.  Predsedníctvo schvaľuje nákup loptičiek pre AST, nákup dresov pre rozhodcov a nákup troch nových stolov pre AST.

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 16. júna 2020:

1. Predsedníctvo schvaľuje prijatie ŠK MH Slovakia za riadneho člena SAZPŠ.

2. Predsedníctvo schvaľuje predĺženie termínu povinnej registrácie členov jednotlivých klubov v databáze RegiSPORT do konca septembra 2020 vzhľadom k obmedzeniam súvisiacich s koronakrízou.

3. Predsedníctvo schvaľuje, že účasť delegátov na valnom zhromaždení za jednotlivé kluby sa bude riadiť podľa počtu ich členov zaregistrovaných v databáze RegiSPORT.

4. Predsedníctvo schvaľuje, že akcií usporiadaných SAZPŠ sa budú môcť zúčastňovať iba členovia zaregistrovaní v databáze Regi SPORT.

5. Predsedníctvo schvaľuje, že do konca mesiaca augusta 2020 nebude SAZPŠ usporadúvať žiadne verejné ani hromadné podujatia.

6. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v kolkoch na 18. – 20. septembra 2020 v Rimavskej Sobote.

7. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v aplikovanom stolnom tenise na 16. – 18. septembra 2020 v Nitre.

8. Predsedníctvo schvaľuje účasť tímu goalballistov na medzinárodnom turnaji v Prahe v termíne 24. – 25. októbra 2020.

9. Predsedníctvo berie na vedomie ďalšie informácie predsedu o činnosti SAZPŠ.

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 25. júla 2019:

1. Predsedníctvo schvaľuje prijatie Žilinského športového klubu za riadneho člena SAZPŠ.

2. Predsedníctvo schvaľuje prijatie Lukostreleckého klubu Bratislava za riadneho člena SAZPŠ.

3. Predsedníctvo schvaľuje bezúročnú pôžičku v sume 1300 € od OŠK Rosina na úhradu zálohy pre účasť hráčov na MS v showdowne.

4. Predsedníctvo schvaľuje preplatenie nákladov goalballistov z medzinárodného turnaja v Prahe a dvoch kôl ligy v ČR (z prostriedkov poskytnutých od SPV).

5. Predsedníctvo schvaľuje poplatok za zapožičanie 9-miestneho automobilu Ford pre členov SAZPŠ v sume 20 €/deň, prípadne 0,20 €/km a pre nečlenov v sume 0,30 €/km (plus úhrada pohonných hmôt).

6. Predsedníctvo schvaľuje internú smernicu o GDPR pre evidenciu klubov v databáze RegiSPORT.

7. Predsedníctvo schvaľuje nadviazanie spolupráce s očnou klinikou UVEA Mediklinik v Martine.

8. Predsedníctvo schvaľuje preplácanie očných prehliadok členov SAZPŠ v UVEA Mediklinik Martin vo výške 50 % z celkovej uhradenej sumy.

9. Predsedníctvo schvaľuje termín zasadnutia Komisie športov SAZPŠ – 19. september 2019 vo Vrútkach.

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 9. februára 2019:

1. Predsedníctvo schvaľuje sídlo SAZPŠ podľa adresy trvalého pobytu štatutárneho zástupcu – 013 22 Rosina 497.

2. Predsedníctvo schvaľuje sídlo sekretariátu na adrese – 036 01 Martin, Kollárova 90.

3. Predsedníctvo schvaľuje zriadenie chránenej dielne na adrese – 036 01 Martin, Kollárova 90.

4. Predsedníctvo schvaľuje prijatie p. Ľudmily Kubašovej za sekretárku a administratívnu pracovníčku.

5. Predsedníctvo schvaľuje plat p. Ľudmily Kubašovej vo výške zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

6. Predsedníctvo schvaľuje prijatie ŠKZP Pegas Remata za riadneho člena SAZPŠ.

7. Predsedníctvo schvaľuje zastupovanie advokátskou kanceláriou JUDr. Chlapík, s. r. o.

8. Predsedníctvo schvaľuje vykonanie hĺbkového ekonomického auditu za roky 2014 – 2018.

9. Predsedníctvo schvaľuje bezplatnú registráciu športovcov v databáze regisportu SPV.

10. Predsedníctvo schvaľuje člena p. Jakuba Kraka ako zástupcu asociácie pri SPV.

11. Predsedníctvo schvaľuje rozpočet na rok 2019.

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.

Skip to content