Predsedníctvo SAZPŠ

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

 

Aktuálny predseda Slovenskej asociácie zdravotne postihnutých športovcov

 

Mgr. Peter DUROŠKA

E-mail:
predseda@sazps.sk 
sazps@sazps.sk 

Tel. kontakt:
+421 907 253 794

Podpredsedovia:

Ľudmila KUBAŠOVÁ, Pavol KUBOŠKO

Skip to content