Členské

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2022

 

Členské poplatky na rok 2022 je potrebné uhradiť do 31.3.2022 na číslo účtu vo FIO banke

IBAN: SK95 8330 0000 0021 0076 9190

 

Sumy jednotlivých poplatkov v SAZPŠ platné od 1.1.2014

Členský poplatok na rok 1,50 € / člen
Registračný poplatok v jednom športe na rok            0,50 € / člen
 
Skip to content