Členské

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2023

 

Členské poplatky na rok 2023 je potrebné uhradiť do 31.3.2023 na číslo účtu vo FIO banke

IBAN: SK95 8330 0000 0021 0076 9190

 

Sumy jednotlivých poplatkov v SAZPŠ platné od 1.1.2014

Členský poplatok na rok 1,50 € / člen
Registračný poplatok v jednom športe na rok 0,50 € / člen
Členský poplatok pre nových členov 5,00 € / člen
Skip to content