O nás

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov

 

Adresa: Rosina 497, 013 22 Rosina

Sekretariát: Kollárova 90, 036 01 Martin

Mgr. Peter ĎUROŠKA – predseda, mobil: +421 907 253 794

p. Ľudmila KUBAŠOVÁ – sekretárka, mobil +421 910 310 209

E-mail: predseda@sazps.sksazps@sazps.sk,

Webová stránka: www.sazps.sk

IČO: 30841798 DIČ: 2020675459 Číslo účtu: 2100769190/8330

Naša registrácia:

MV SR č. spisu VVS/1-900/90-2539, dňa 29.8.1990

 

Poslaním SAZPŠ je v záujme zrakovo postihnutých občanov uplatňovať, presadzovať, zabezpečovať a ochraňovať spoločenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu. Vytvárať optimálne materiálne a organizačné podmienky pre súťaže a rozvoj všetkých výkonnostných športov, turistických a ostatných pohybových aktivít, vhodných pre zrakovo postihnutých športovcov.

 

Naše členstvo v medzinárodných federáciách / asociáciách:

International Blind Sports Federation

(Medzinárodná federácia športov nevidiacich)

Oficiálna skratka svetovej federácie: IBSA; Počet krajín vo federácii: 108

Informácie o všetkých športoch pre zrakovo znevýhodnených nájdete na www.ibsasport.org

 

International Braille Chess Association

(Medzinárodná šachová asociácia zrakovo znevýhodnených)

Oficiálna skratka svetovej asociácie: IBCA; Počet krajín vo federácii: 71

Informácie o šachových akciách pre zrakovo znevýhodnených nájdete na www.ibca-info.org

 

Sme členom aj Slovenského paralympijského výboru, ktorý riadi paralympijské hnutie na území SR.

Informácie o paralympijských športoch a naších paralympionikoch nájdete na www.spv.sk

Skip to content