Veslovanie

Halové veslovanie pred tridsiatimi rokmi začali využívať najmä profesionálni veslári ako tréning na prípravu mimo hlavnej sezóny. Ale v poslednom čase je halové veslovanie nielen súčasťou prípravy vrcholových športovcov, ale stalo sa aj samostatným športovým odvetvím.

Veslárske trenažéry Concept2 predstavujú pre ľudí so širokým spektrom postihnutia (fyzické, psychické) vynikajúcu možnosť, ako si bezpečne vyskúšať jednu z najkomplexnejších fyzických aktivít. Je ideálnym taktiež pre zrakovo postihnutých športovcov práve pre opakujúci sa pravidelný a plynulý pohyb bez nárazov.

Takmer v každej krajine s veslárskou tradíciou sa každý rok usporadúvajú národné majstrovstvá v halovom veslovaní. Najznámejším pretekom je C.R.A.S.H.- B, ktorý sa každoročne už od roku 1982 koná začiatkom roka v Bostone, USA. Neoficiálne je známy ako majstrovstvá sveta v halovom veslovaní. Na tomto šampionáte sa zúčastňujú aj hendikepovaní športovci. Veľkým úspechom sa môže pochváliť náš zrakovo postihnutý veslár Milan Lackovič, ktorý v roku 2014 získal zlatú medailu.

 

Kontaktná osoba


Pavol Kuhajda

Tel: +421 948 450 184

E-mail: palokuhajda@azet.sk

Športovci

Milan Lackovič


Majstrovstvá sveta

C.R.A.S.H.- B 2015, Boston, USA 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
C.R.A.S.H.- B 2014, Boston, USA 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto

Majstrovstvá Európy

Euro Open 2016, Györ, MAĎARSKO 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
ERIC 2015, Štetín, POĽSKO 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
Euro Open 2014, Kodaň, DÁNSKO 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto

Majstrovstvá Slovenska

2014, BORY MALL, Bratislava
1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
2013, GAS, Banská Bystrica
1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
2012, GAS, Banská Bystrica 1000 m Neregistr. 30-39 – 2. miesto
2011, GAS, Banská Bystrica 1000 m Neregistr. 30-39 – 1. miesto

TÓTH Marián

Majstovstvá sveta

C.R.A.S.H.- B 2015, Boston, USA 1000 m Zrakovo postihnutí – 4. miesto

Majstrovstvá Európy

Euro Open 2016, Györ, MAĎARSKO 1000 m Zrakovo postihnutí – 3. miesto

KOZIČKOVÁ Petra

Majstrovstvá Európy

Euro Open 2016, Györ, MAĎARSKO 1000 m Zrakovo postihnutí – 1. miesto
Skip to content