Odkazy

Športy

Atletika

Slovenský atletický zväz zdravotne postihnutých – www.athletics.sk

Atletika SPV – www.spv.sk/sporty/kategoria/atletika

Atletika IPC – www.paralympic.org/athletics

Atletika IBSA – www.ibsasport.org/sports/athletics

 

Bowling

Bowling IBSA – www.ibsasport.org/sports/tenpin-bowling

 

Goalball

Goalball IBSA – www.ibsasport.org/sports/goalball

 

Halové veslovanie

Slovenská asociácia halového veslovania www.sahv.sk

Medzinárodná veslárska federácia (FISA) – www.worldrowing.com

 

Kolky

Kolky IBSA – www.ibsasport.org/sports/ninepin-bowling

 

Plávanie

Plávanie SPV – www.spv.sk/sporty/kategoria/plavanie

Plávanie IPC – www.paralympic.org/swimming

Plávanie IBSA www.ibsasport.org/sports/swimming

 

Showdown

Showdown Slovakia – www.showdownslovakia.sk

Showdown IBSA www.ibsasport.org/sports/showdown

 

Streľba

Streľba IPC – www.paralympic.org/shooting

Streľba IBSA – www.ibsasport.org/sports/shooting

 

Šach

Slovenský šachový zväz – www.chess.sk

Medzinárodná asociácia nevidiacich šachistov (IBCA) – www.ibca-info.org

Svetová šachová federácia (FIDE) – www.fide.com

Šach IBSA – www.ibsasport.org/sports/chess

 

Torball

Torball IBSA www.ibsasport.org/sports/torball

 

Turistika

 

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie SPV – www.spv.sk/sporty/kategoria/zjazdove-lyzovanie

Zjazdové lyžovanie IPC – www.paralympic.org/alpine-skiing

Zjazdové lyžovanie IBSA – www.ibsasport.org/sports/alpine-skiing

 

Kluby

 

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS, Bratislava – www.plavecky-klub-dolphins.sk

Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov SCORPIONI, Nitra – www.scorpioni-nitra.webnode.sk

Telovýchovná jednota ŠTART, Levoča – www.tjstartlevoca.webnode.sk

 

Organizácie 

 

Slovenský paralympijský výbor (SPV) – www.spv.sk

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) – www.paralympic.org

Medzinárodná organizácia zrakovo postihnutých športovcov – www.ibsasport.org

Skip to content