Rozsudok Okresného súdu v Žiline z 20.10.2022

Rozsudok Okresného súdu v Žiline z 20.10.2022

Okresný súd Žilina, sudkyňou Mgr. Marianou Juríkovou, v právnej veci žalobcu: Mgr. P. V., proti žalovanému: Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, IČO: 30 841 798, so sídlom 013 22 Rosina 497, v spore o určenie neplatnosti rozhodnutia volebného valného...
Poďakovanie Nadácii KIA Slovakia

Poďakovanie Nadácii KIA Slovakia

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov sa v tomto roku zapojila do výzvy Nadácie KIA Slovakia s názvom Inšpirácia pohybom 2022. V rámci grantu sme podali projekt „Hracie stoly pre nevidiacich športovcov“. Cieľ projektu bol naplnený v celom rozsahu....
Skip to content