Športovým klubom, delegátom a prizvaným.

Dovoľujem si Vás pozvať na Mimoriadne volebné valné zhromaždenie SAZPŠ, ktoré sa uskutoční v piatok 5. apríla 2024 o 13:00 hod. v Hoteli Slovan v Žiline (Andreja Kmeťa 658/2).

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov
  4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
  5. Doplňujúce voľby do predsedníctva SAZPŠ – voľba podpredsedov
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

 

Pred MVVZ v čase medzi 11.30 a 12:30 h. sa bude pre pozvaných účastníkov podávať obed. V čase medzi 12:30 a 13:00 h. sa uskutoční prezentácia účastníkov.

Tešíme sa na Vašu účasť.      

Ľudmila KUBAŠOVÁ
podpredseda SAZPŠ

 

Pozvánka na MVVZ

 

Skip to content