Dňa 14. júna 2024 o 10:00 hodine sa uskutoční Mimoriadne volebné valné zhromaždenie SAZPŠ na ktorom sa bude voliť nový predseda SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ môžete posielať v elektronickej podobe na mail sazps@sazps.sk, alebo poštou na adresu:

Ľudmila Kubašová
C. Majerníka 9
036 01 Martin

Všetci kandidáti na predsedu SAZPŠ posielajú spolu so súhlasom aj svoj životopis a výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)..

Návrhy sa podávajú do 7. júna 2024 (vrátane, znamená už doručene elektronicky prípadne fyzicky poštou na adrese).

Pozvánky na VVZ budú nahláseným delegátom z jednotlivých klubov zaslané v zmysle Stanov SAZPŠ. Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ nájdete nižšie.

Upozorňujeme, že kandidát do orgánov SAZPŠ nemôže v súhlase s kandidatúrou navrhnúť sám seba, ale musí ho navrhnúť iný člen SAZPŠ.

Ľudmila KUBAŠOVÁ
podpredseda SAZPŠ

 

Návrh a súhlas s kandidatúrou do orgánov SAZPŠ
Skip to content