Predsedníctvo SAZPŠ praje všetkým členom našich klubov pokojné a požehnané vianočné sviatky, krásne chvíle prežité v kruhu najdrahších i v tichej spomienke na tých, ktorí nás v roku 2022 nečakane predišli do športového neba. Zároveň želáme úspešné vykročenie do nového roka 2023. Buďte zdraví, šťastní a lepší! Ďakujeme za dobrú celoročnú spoluprácu.

Vaše predsedníctvo SAZPŠ

Skip to content