Vážení členovia SAZPŠ, športovci a kluby

V prípade ak máte pocit, že vám na webovej stránke www.sazps.sk niečo chýba, alebo sú tam nedostačujúce, alebo chybné, či neaktuálne údaje napr. o vašom klube, je potrebné zaslať aktualizované informácie na e-mail:

webpodpora@sazps.sk

Taktiež je na stránke kaledár akcií, turnajov a podujatí. Ak váš klub organizuje napríklad turnaj, alebo nejaké podujatie, o ktorom by členovia mali vedieť a mali by o ňom mať čo najviac informácií
napríklad:

názov podujatia / turnaja
dátum konania
časy príchodov a odchodov
miesto konania
bližšie informácie o akcií
propozície
a iné

Taktiež je potrebné tieto informácie zaslať na e-mail:

webpodpora@sazps.sk

Ďakujeme za pochopenie a vašu spoluprácu.

Skip to content