Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA
Podpredsedovia: Ľudmila KUBAŠOVÁ, Pavol KUBOŠKO

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 17. marca 2023:

 

  1. Predsedníctvo schvaľuje odmeny jednotlivcov za umiestnenie na majstrovstvách SR nasledovne: 1. miesto – 200 €, 2. miesto – 150 €, 3. miesto – 100 € (príspevok na športové potreby) s podmienkou vydokladovania.
  2. Predsedníctvo schvaľuje odmeny družstvám za umiestnenie v najvyššej ligovej súťaži (liga kolkov – sezóna 2022/2023, liga AST – sezóna 2023) nasledovne: 1. miesto – 1200 €, 2. miesto – 800 €, 3. miesto – 400 € (príspevok na športovú činnosť) s podmienkou vydokladovania.
  3. Predsedníctvo schvaľuje odmeny za medaily na ME, MS nasledovne: zlato – 800 €, striebro – 600 €, bronz – 400 € a za postup do viacčlenného finále 200 € (formou dohody).
  4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok na tréningy klubov v sume 350 € na jesennú časť 2023 a na jarnú časť 2024 s podmienkou fakturácie.
  5. Predsedníctvo schvaľuje odmeny pre rozhodcov formou dohody o pracovnej činnosti v sume 50 € na deň (liga, kvalifikácia, oblastné majstrovstvá) a 150 € za majstrovstvá SR.
  6. Predsedníctvo schvaľuje mesačnú odmenu mzdárke Eve Dupejovej v sume 150 € a účtovníčke Ing. Renáte Stachovej v sume 250 € na základe pracovno-právneho vzťahu.
  7. Predsedníctvo schvaľuje prijatie nových členov – CEHAP (Centrum hendikepovaných plavcov), IISA Slovakia.
  8. Predsedníctvo schvaľuje vykonanie auditu spoločnosťou AUDIT 4U, s.r.o.
  9. Predsedníctvo schvaľuje zmenu termínu 29. CTZ (celoslovenský turistický zraz), ktorý sa uskutoční v dňoch 21. – 24. septembra 2023 v Prašníku.

 

Uznesenie predsedníctva SAZPŠ zo dňa 17.3.2023
Skip to content