SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 19. júla 2022:

 

  1. Predsedníctvo schvaľuje hosťovanie p. Anny Paulusovej v kolkárskom klube AŠK INTER Jastrabi Bratislava pre sezónu 2022/2023 s podmienkou, že v uvedenej sezóne nemôže hrať v inej ligovej súťaži.
  2. Predsedníctvo schvaľuje návrh programu riadneho Valného zhromaždenia SAZPŠ, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 28. augusta 2022 v Turčianskych Tepliciach.
  3. Predsedníctvo schvaľuje konanie sústredenia hráčov AST – TOP 16 v Strečne (zariadenie ŽSR) v termíne 30. septembra – 2. októbra 2022.
  4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok v sume 1000 € pre vodného lyžiara Richarda Holendu na uhradenie nákladov tréningového sústredenia v Piešťanoch.
  5. Predsedníctvo schvaľuje polročnú odmenu podpredsedom SAZPŠ v sume 1500 €/osoba.
  6. Predsedníctvo schvaľuje vyplatenie odmeny pre účtovníčku p. Renátu Stachovú za vypracovanie daňového priznania.
  7. Predsedníctvo schvaľuje odmenu pre mzdárku p. Evu Dupejovú v sume 100 €/mesačne.
  8. Predsedníctvo schvaľuje preplácanie cestovného pre hráčov AST na medzinárodné bodované turnaje usporiadané pod záštitou IBSA.

 

Mgr. Peter Ďuroška

Václav Trnka

Ľudmila Šišáková

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 19. júla 2022

 

Skip to content