Vážení členovia, ale aj nečlenovia SAZPŠ,

prinášame vám a zverejňujeme zápisnicu z Volebného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 11.2.2023. Taktiež zverejňujeme aj Správu volebnej komisie, ako nám to ukladá zákon.

Tieto dokumenty nájdete aj v sekcií stránky:

Zápisnice & Uznesenia

Správa volebnej komisie Zápisnica z Volebného valného zhromaždenia

 

Skip to content