SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.
Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA
Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 10. novembra 2022:

1. Predsedníctvo schvaľuje konanie Voleného valného zhromaždenia SAZPŠ v dňoch 10. – 11. februára 2023 v hoteli Impozant vo Valčianskej doline.
2. Predsedníctvo schvaľuje finančný príspevok v sume 20 tisíc € pre juniorský paralyžiarsky tím (refundácia nákladov) s podmienkou propagácie SAZPŠ na podujatiach.
3. Predsedníctvo schvaľuje sumu 5 tisíc € na organizáciu medzinárodného turnaja pod záštitou IBSA v aplikovanom stolnom tenise (showdowne), ktorý sa uskutoční v termíne 16. – 19. februára 2023 v Šamoríne.
4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok v sume 200 €/osoba pre hráčov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnom turnaji IBSA v Šamoríne.
4. Predsedníctvo schvaľuje vyplatenie odmeny – 13. platu zamestnancovi Mgr. Petrovi Ďuroškovi s možnosťou zálohovej úhrady.
5. Predsedníctvo schvaľuje kalendár podujatí na rok 2023 nasledovne:

24. – 26. marec Majstrovstvá SR v kolkoch – kolkáreň v Pobedime
5. – 7. máj Otvorené majstrovstvá SR v šachu dvojíc – SIP v Strečne
12. – 14. máj Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise – SIP v Strečne
29. jún – 2. júl Celoslovenský turistický zraz – Hronec
13. – 16. júl Majstrovstvá SR v šachu jednotlivcov – Levoča.

6. Predsedníctvo berie na vedomie organizáciu klubových turnajov v kolkoch v roku 2023:
9. – 11. jún Nitra, 15. – 17. september Šintava, 10. – 12. november Levoča.

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.
Václav Trnka, v. r.
Ľudmila Šišáková, v. r.

 

Uznesenie predsedníctva SAZPŠ zo dňa 10. novembra 2022
Skip to content