Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 20. októbra 2022:

  1. Predsedníctvo schvaľuje prijatie nového člena ŠK SPORTLIFE BB.
  2. Predsedníctvo schvaľuje nomináciu reprezentantov na ME v aplikovanom stolnom tenise v Paríži (v termíne 12. – 18. decembra 2022) – Štefan Marcin, Ladislav Brada, Pavol Kuboško a Iveta Vicenová.
  3. Predsedníctvo schvaľuje príspevok v sume 300 € pre MŠK ZPŠ Martin na podujatie turistov.
  4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok v sume 300 € pre TJ Duslo Šaľa na kolkársky turnaj.
  5. Predsedníctvo schvaľuje Plán činnosti zástupcu SAZPŠ vo VV SPV p. Václava Trnku.
  6. Predsedníctvo prerokovalo žiadosť o preplatenie časti nákladov na parastreľbu pre p. Štefana Kopčíka.
  7. Predsedníctvo berie na vedomie rozsudok Okresného súdu v Žiline vo veci žaloby p. Pavla Valenta na SAZPŠ (určenie neplatnosti rozhodnutia VVZ v Banskej Bystrici dňa 8. decembra 2018).

 

Mgr. Peter Ďuroška

Václav Trnka

Ľudmila Šišáková

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 20. októbra 2022
Skip to content