Športovým klubom, delegátom a prizvaným

POZVÁNKA

Dovoľujem si Vás pozvať na Volebné valné zhromaždenie SAZPŠ, ktoré sa uskutoční

v sobotu 11. februára 2023 o 9:00 hod. v hoteli Impozant vo Valčianskej doline.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov
 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 5. Voľby do orgánov SAZPŠ
  • Voľba predsedu
  • Voľba podpredsedov
  • Voľba predsedov športových komisií
  • Voľba kontrolnej komisie
  • Voľba disciplinárnej komisie
 6. Organizácia podujatí a rozpočet na rok 2023
 7. Prijatie nových členov
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

Prezentácia účastníkov medzi 8:30 – 8:55 hod., predpokladaný záver o 12:00 hod. Po skončení VVZ ste pozvaní na obed.

Teším sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom
Mgr. Peter Ďuroška
predseda SAZPŠ

Kompletná pozvánka
Skip to content