Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov ďakuje predsedovi Prešovského samosprávneho kraja p. Milanovi Majerskému, ktorý v rámci grantovej výzvy pre šport podporil projekt Majstrovstvá SR zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch sumou 2000 €. Majstrovstvá SR sa konali v marci tohto roka vo Veľkom Šariši. Veľmi si vážime podporu zo strany PSK a v mene všetkých športovcov vyjadrujeme naše úprimné poďakovanie.
Peter Ďuroška, predseda SAZPŠ 
Podpora od PSK
Skip to content