Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov sa v tomto roku zapojila do výzvy Nadácie KIA Slovakia s názvom Inšpirácia pohybom 2022. V rámci grantu sme podali projekt „Hracie stoly pre nevidiacich športovcov“.

kia

Cieľ projektu bol naplnený v celom rozsahu. Podarilo sa nám zakúpiť tri nové hracie stoly na aplikovaný stolný tenis (showdown) od českého výrobcu v celkovej sume 5 310 €. Nadácia KIA Slovakia prispela našej asociácii sumou 4 000 €.

Za poskytnuté finančné prostriedky v rámci grantu sa chceme veľmi pekne poďakovať. V dňoch 29. – 31. júla 2022 sa v Levoči na nových stoloch odohrali Majstrovstvá SR v AST zrakovo postihnutých športovcov, a to v kategóriách jednotlivcov – mužov i žien. Súťažilo 18 mužov a 12 žien. Nové stoly prispeli ku kvalitným zápasom hráčov a vysokej úrovni šampionátu. Dva hracie stoly zostávajú na SŠI zrakovo postihnutých v Levoči pre potreby tréningového procesu detí školy a ligové zápasy klubu TJ Štart Levoča. Tretí stôl bol poskytnutý klubu HSC Mravce Košice na tréningy a ligové zápasy. Podporený bol rozvoj dynamického športu nevidiacich ľudí. Tridsať zrakovo postihnutých športovcov odohralo na troch nových stoloch vyše 100 zápasov počas uvedených majstrovstiev SR v AST (aplikovanom stolnom tenise) – showdowne. Ďalej ich ako cieľová skupina budú využívať nevidiaci športovci – žiaci, juniori, dospelí, kluby, reprezentácia v SR.

Zámerom projektu bolo zlepšenie podmienok a materiálneho vybavenia pre hru aplikovaného stolného tenisu na Slovensku. SAZPŠ týmto projektom naštartovala obnovu materiálno-technického zabezpečenia v kluboch so zrakovo postihnutými športovcami a v školách s deťmi so zrakovým znevýhodnením. Chceme v tomto rozbehnutom procese skvalitňovania úrovne jednotlivých športov v rámci asociácie pokračovať ďalej.

Mgr. Peter Ďuroška, predseda SAZPŠ

 

Skip to content