Organizátor podujatia:
ŠK NSŠ SCORPIONI NITRA

 

ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra pod vedením predsedníčky Ľudmily Šišákovej usporiadal v dňoch 27. – 30.06.2024
30.ročník Celoslovenského turistického zrazu pri Banskej Štiavnici na Počúvadle. Toto podujatie pomáhali organizovať Tatiana Kopányiová, Viliam Trabalík a Stanislav Štefák. 27.06.2024 sa všetci účastníci zrazu t.j.55 turistov z celého Slovenska ubytovali v chate Lodiar. Po večeri bolo zahájenie CTZ, kde sme privítali aj predsedu turistiky Stanislava Novotného a prišiel nás pozdraviť aj novozvolený predseda SAZPŠ Jakub Krako, ktorý nám poprial veľa síl v zdolávaní jednotlivých trás. Účastníci zrazu boli oboznámení s využívaním voľnočasových aktivít, ktoré poskytovalo ubytovanie a to: vonkajší bazén, vírivka, biliard a rôzne spoločenské hry.

skupina turistov na otvorení 30. ročníka celoslovenského zrazu 2024

V druhý deň zrazu 28.06.2024 po raňajkách prišli nás traséri oboznámiť s jednotlivými trasami a turisti sa podľa náročnosti zaradili do skupín.

Trasa ,,A,, bola najnáročnejšia, merala aj s prevýšením celkom 13,5km a túto trasu viedol skúsený trasér pán Vladimír Fabo z Nitry. Z turistickej chaty sa odchádzalo o 09,00hod. s cieľom na Sitno a Sitniansky
hrad strmšou cestu vedenou po schodoch a cez Tatarský jarok späť k jazeru Počúvadlo a na chatu.

Trasa ,,B,,merala 10,5km. Odchádzalo sa o 09,00hod. pod vedením traséra Mareka Bojdu z Nitry z turistickej chaty tiež s cieľom na Sitno a Sitniansky hrad ale cestou smerujúcou popod hradom a cez
Tatarský jarok naspäť na chatu.

Trasa ,,C,, bola najkratšia, merala 6km smerovala okolo jazera Počúvadlo po náučnom chodníku s trasérom z tejto oblasti Andrejom Švidroňom.
Po večeri bolo posedenie vonku, spojené s grilovačkou, hudbou a spevom.

Tretí deň 29.06.2024 po raňajkách o 09,00hod.sme sa spoločne stretli pred chatou, odkiaľ všetkých turistov odviezol autobus na Sedlo Červená studňa, odkiaľ turisti podľa rozdelenia absolvovali túru po
zvolených trasách.

Trasa ,,A,, smerovala cez Tanád, sedlo Pleso, Richňavské jazero, Dekýš mlyn k jazeru Počúvadlo celkove
to bolo 18,5km.

Trasa ,,B,, smerovala cez Hornú roveň, sedlo Pleso, sedlo Krížna až k jazeru Počúvadlo a trasa merala 13km.

Turisti na trase,,C,, sa odviezli do Banskej Štiavnice, kde zdolávali kalváriu v celkovej dĺžke 6km a
naspäť sa vrátili autobusom na chatu.

Po večeri bolo celkové vyhodnotenie trás s trasérmi a všetci účastníci sa zhodli na tom, že sa to v zdraví zvládlo. Naše zdravotníčky Dominika Kišová a Tatiana Kopányiová nemuseli zasahovať pri žiadnom
úraze. Predseda komisie turistiky Stanislav Novotný sa poďakoval všetkým účastníkom za vynikajúci priebeh, skvelú náladu a posunul štafetu na usporiadanie 31.ročníka -TJ ŠTART Levoča pod vedením
Václava Trnku, ktorý nás oboznámil, že ďalší ročník by sa mal uskutočniť 26.-29.06.2025 v Poloninách.

Hlavní usporiadateľ Ľudmila Šišáková a Tatiana Kopányiová poďakovali za skvelú atmosféru na túrach a počas celého podujatia. Každý turista CTZ na pamiatku obdržal Pamätný list za účasť na 30.ročníku CTZ a magnetku.

TrasérI, Vladimír Fabo a Marek Bojda, ktorí sa zúčastnili a naplánovali trasy na Počúvadle sú ochotní aj naďalej pomáhať SAZPŠ pri plánovaní trás, ktoré budú organizovať jednotlivé kluby.

Vo štvrtý a zároveň posledný deň 30.06.02024 sa všetci turisti presunuli autobusom aj s batožinou do Banskej Štiavnice, kde bol zabezpečený sprievodca, ktorý po dobu dvoch hodím sprevádzal spolu s
výkladom všetkých turistov po pamiatkach Banskej Štiavnice. Po skončení prehliadky bol presun na slávnostný obed do reštaurácie ,,U Svätej Barbory,, , kde prebehlo celkové ukončenie a o 12,30 hod. sa
všetci presunuli na železničnú stanicu do Zvolena, odkiaľ bol návrat domov.

Bez finančného príspevku SAZPŠ by sa táto skvelá akcia neuskutočnila a veríme, že na takéto akcie sa bude aj naďalej prispievať.

Ľudmila Šišáková
Tatiana Kopányiová

 

Celoslovenský turistický zraz 2024 spoločná fotografia Banská Štiavnica

 

Skip to content