V roku 2020 pripadlo organizácii Mestský športový klub zrakovo postihnutých športovcov Martin (MŠK ZPŠ Martin) usporiadať 28. celoslovenský turistický zraz SAZPŠ.

Osud rozhodol ináč, prišiel COVID-19 a s ním dvojročná stopka na všetky akcie. Zraz sa nám podarilo zrealizovať v spolupráci so SAZPŠ až tento rok v Jasenskej doline, v termíne 12. – 15. mája 2022.

12. mája 2022 na 28. CTZ prišlo 51 účastníkov z ôsmych miest Slovenska. O 13. hodine sme sa stretli pred železničnou stanicou vo  Vrútkach, odkiaľ nás autobus odviezol do Penziónu Brest  v Jasenskej doline.

O 16. hodine začal zraz turistov slávnostným otvorením. Prišli nás pozdraviť predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor mesta Martin Ján Danko, za čo im ďakujeme a ďakujeme aj za ich materiálnu pomoc.

Otvorenia sa zúčastnil aj predseda SAZPŠ Peter Ďuroška a podpredseda KST Turiec Pavol Kráľovanec a Ondrej Bohuš. Otvorenie bude odvysielané na TV Turiec.

13. mája 2022 boli pripravené 3 trasy, ktoré boli rozdelené podľa náročnosti. Najnáročnejšia trasa A viedla z Kolónie Hviezda na Minčol, odtiaľ cez Martinské hole na Stráne. Trasa mala asi 20 km s prevýšením niečo cez 900 m. Trasa B viedla od Brestu Jasenskou dolinou na Mažiarky a späť na penzión. Trasa mala 10 km s prevýšením 170 m. Trasa C bola 5 km prechádzka Jasenskou dolinou.

turisticky zraz SAZPS mapa

Každý turista si vybral trasu podľa svojej fyzickej a zdravotnej kondície. Každý zvládol trasu, ktorú si vybral, za čo vo veľkej miere ďakujeme aj ochotným a obetavým trasérom.

Po večeri bola možnosť zabaviť sa pri hudbe, o ktorú sa nám postaral predseda Komisie turistiky v SAZPŠ Stanko Novotný. Väčšina túto možnosť využila a prišli si zatancovať.

14. máj 2022 – aj tento deň išiel podľa pripraveného programu. Turisti sa zas rozdelili do troch skupín.

Skupina A išla na Lysec, čo je 20 km s prevýšením niečo cez 1000 m. Skupine B neprišli traséri, a tak sa stalo, že namiesto toho, aby išli ku Slávkovskej doline, zmýlili si smer a vybrali sa na Malý Lysec. Z polovičky trasy sa vrátili až na Medzijarky a na Kašovú. Prešli 10 km a miesto plánovaného prevýšenia 250 m urobili 400 m. Trasa C viedla cez Kašovú, Horné Jaseno a späť, asi 6 km.

Po vyhodnotení dňa sme pomyselnú štafetu odovzdali  ŠK Male Šintava, ktorý o rok zorganizujú 29. CTZ. Večer väčšina sledovala MS v hokeji.

15. mája 2022 sme 28. CTZ SAZPŠ ukončili prehliadkou skanzenu Slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Odtiaľ nás autobus odviezol do Vrútok na železničnú stanicu, odkiaľ sa každý pobral vlakom domov.

Kubašová Ľudmila, predsedníčka MŠK ZPŠ Martin

Skip to content