SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NOVINKY

Zasadnutie predsedníctva 20. - 21.5.2021

24. máj 2021

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV

 

Predsedníctvo v zmysle Stanov SAZPŠ tvoria dvaja podpredsedovia a predseda.

Predseda: Mgr. Peter ĎUROŠKA

Podpredsedovia: Václav TRNKA, Ľudmila ŠIŠÁKOVÁ

 

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 20. a 21. mája 2021:

1. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Valného zhromaždenia SAZPŠ – 28. august 2021.

2. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v kolkoch 2. – 4. júla 2021 (Rimavská Sobota).

3. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v AST 1. – 3. október 2021 (Nitra), prípadne 8. – 10. október 2021.

4. Predsedníctvo schvaľuje príspevok rozhodcom za účasť na republikových majstrovstvách v sume 40 €/osoba. 

5. Predsedníctvo schvaľuje príspevok na reprezentačné sústredenie AST vo výške 500 €.

6. Predsedníctvo ruší výsledky 1. ligy a 2. ligy v kolkoch pre sezónu 2020/2021.

7. Predsedníctvo ruší výsledky 1. ligy v AST pre sezónu 2021.

8. Predsedníctvo schvaľuje príspevok pre kluby za dosiahnuté umiestnenie v sezóne 2021/2022 – kolky a v sezóne 2022 – AST nasledovne: 1. miesto – 600 €, 2. miesto – 400 € a 3. miesto – 200 €.

9. Predsedníctvo schvaľuje konanie volieb nového predsedu komisie šachu na najbližšom VZ.

10. Predsedníctvo poveruje Disciplinárnu komisiu SAZPŠ začať konanie voči bývalému predsedovi Mgr. Pavlovi Valentovi z dôvodu neodovzdania účtovníctva, písomnej dokumentácie, osobných údajov funkcionárov klubov a športovcov i ostatnej agendy SAZPŠ z rokov 2014 – 2018.

11. Predsedníctvo schvaľuje preplatenie ubytovania účastníkom Oblastného turistického zrazu Levočské vrchy v júli 2021 (osoba/1 noc).

12. Predsedníctvo schvaľuje preplatenie nákladov sprievodcu na medzinárodný IBSA turnaj v AST (Praha, jún 2021).

13. Predsedníctvo poveruje dočasným vedením Komisie šachu SAZPŠ Mgr. Jozefa Horbaľa z dôvodu, že doterajší predseda nie je zaevidovaný v databáze RegiSPORT.

 

Mgr. Peter Ďuroška, v. r.

Václav Trnka, v. r.

Ľudmila Šišáková, v. r.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image