SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

NOVINKY

Zasadnutie predsedníctva 16.6.2020

18. jún 2020

Uznesenia Predsedníctva SAZPŠ zo dňa 16. júna 2020:

1. Predsedníctvo schvaľuje prijatie ŠK MH Slovakia za riadneho člena SAZPŠ.

2. Predsedníctvo schvaľuje predĺženie termínu povinnej registrácie členov jednotlivých klubov v databáze RegiSPORT do konca septembra 2020 vzhľadom k obmedzeniam súvisiacich s koronakrízou.

3. Predsedníctvo schvaľuje, že účasť delegátov na valnom zhromaždení za jednotlivé kluby sa bude riadiť podľa počtu ich členov zaregistrovaných v databáze RegiSPORT. 

4. Predsedníctvo schvaľuje, že akcií usporiadaných SAZPŠ sa budú môcť zúčastňovať iba členovia zaregistrovaní v databáze Regi SPORT.  

5. Predsedníctvo schvaľuje, že do konca mesiaca augusta 2020 nebude SAZPŠ usporadúvať žiadne verejné ani hromadné podujatia.

6. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v kolkoch na 18. - 20. septembra 2020 v Rimavskej Sobote.

7. Predsedníctvo schvaľuje termín konania Majstrovstiev SR v aplikovanom stolnom tenise  na 16. - 18. októbra 2020 v Nitre.

8. Predsedníctvo schvaľuje účasť tímu goalballistov na medzinárodnom turnaji v Prahe v termíne 24. – 25. októbra 2020.

9. Predsedníctvo berie na vedomie ďalšie informácie predsedu o činnosti SAZPŠ.


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image