SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ZVEREJŇOVANIE

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

"Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v súlade s §65 ods.(6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité".

Zo zákona preto na tomto mieste zverejňujeme priebežné čerpanie dotácie od MŠVVaŠ za rok 2019 a rok 2020.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2019

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2020

Hospodárenie s finančnými prostriedkami z dotácie od štátu za rok 2021

Čerpanie 

Zmluva číslo 002/2021 o poskytnutí príspevku na šport pre zdravotne postihnutých v roku 2021

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image