SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ZVEREJŇOVANIE

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

"Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v súlade s §65 ods.(6) zákona o športe povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité".

Zo zákona preto na tomto mieste zverejňujeme priebežné čerpanie dotácie od MŠVVaŠ za rok 2018.

 

Čerpanie 

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image