SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ARCHÍV

Delfíni na Fiľakovskom hrade

V sobotu 2. júna sa členovia ŠK NSŠ Delfín Košice vybrali vlakom do Fiľakova. Navštívili hrad, kde sa archeologické nálezy datujú od Medenej doby cca 3500 rokov pred Kristom. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1242, v ktorej sa píše, že hrad odolal Tatárskym nájazdom. Hrad v rokoch 1311 - 1321 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky, ale neprišiel sa naň pozrieť. V rokoch 1348 - 1385 bol hrad kráľovským majetkom a v roku 1435 ho do zálohy dostal rod Peréniovcov. V roku 1483 dobyli hrad vojská kráľa Mateja Korvína a vyhnali z hradu Štefana Peréniho. Od roku 1490 bol správou hradu poverený budinsky kapitán Blažej Raškai. Jeho dcéru si zobral za manželku František Bebek a hrad dostal ako veno. V roku 1554 sa hrad dostal na 39 rokov do rúk Turkov.

Od roku 1972 sa uskutočňuje konzervácia hradných ruín. Po rekonštrukcii Bebekovej bašty tu bola zriadená expozícia dejín hradu. V roku 2008 bola sprístupnená a zachovaná päťposchodová Bebekova bašta so stálou expozíciou pod názvom "Stáročia fiľakovského hradu". Vo vitrínach sa nachádzajú kachlice s vyobrazeniami stredovekých uhorských kráľov a svätcov, ako aj pôvodné kľúče hradu a predmety pochádzajúce z obdobia 39 ročnej tureckej okupácie.

V roku 2011 bola sprístupnená druhá stála expozícia s názvom "Pozostatky vyhynutých stavovcov". Tu sa nachádzajú odtlačky a kosti zvierat, ako aj kostrové pozostatky pochovávania mŕtvych. Za povšimnutie stojí, že muži a ženy sa pochovávali zviazaní opaskom, čo znamená, že v niektorých prípadoch sa ženy pochovávali za živa. Na poslednom podlaží je sprístupnená veža, odkiaľ je výhľad na mesto Fiľakovo a jeho okolie.

Tí odvážnejší si prezreli aj hradné ruiny, ale museli byť dosť obozretní, lebo terén je dosť náročný. Po prezretí sme sa presunuli k bráne, kde boli objavené podzemné chodby. Najprv si mysleli, že sú to vinné pivnice, neskôr bolo potvrdené, že podzemné priestory slúžili počas druhej svetovej vojny ako útočisko pred leteckými náletmi. Vo vnútri je vitrína, kde sú mená ľudí, ktorí zahynuli počas leteckých náletov, ako aj expozícia venovaná priebehu druhej svetovej vojny.

Po prezretí hradu a podzemnej chodby sme sa presunuli do reštaurácie Bebek, kde sme si dali chutný obed, kávičku a pobrali sa na vlakovú stanicu. Vo večerných hodinách sme sa vrátili do Košíc obohatení o nové poznatky našej bohatej histórie.

 

Text: Stanislav Dzureň
Foto: Stanislav Novotný


1. Delfíni na Fiľakovskom hrade
2. Delfíni na Fiľakovskom hrade
3. Delfíni na Fiľakovskom hrade
4. Delfíni na Fiľakovskom hrade
5. Delfíni na Fiľakovskom hrade
6. Delfíni na Fiľakovskom hrade
7. Delfíni na Fiľakovskom hrade
8. Delfíni na Fiľakovskom hrade
9. Delfíni na Fiľakovskom hrade
10. Delfíni na Fiľakovskom hrade
11. Delfíni na Fiľakovskom hrade
12. Delfíni na Fiľakovskom hrade
13. Delfíni na Fiľakovskom hrade
14. Delfíni na Fiľakovskom hrade
15. Delfíni na Fiľakovskom hrade
16. Delfíni na Fiľakovskom hrade
17. Delfíni na Fiľakovskom hrade
18. Delfíni na Fiľakovskom hrade
19. Delfíni na Fiľakovskom hrade
20. Delfíni na Fiľakovskom hrade
21. Delfíni na Fiľakovskom hrade
22. Delfíni na Fiľakovskom hrade

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image