SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ARCHÍV

Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej

V sobotu 21. októbra 2017 sa 28 členov ŠK NSŠ Delfín Košice vybralo do neďalekej obce Nižná Myšľa, ktorá sa dostala do povedomia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, vďaka unikátnemu archeologickému nálezisku z doby bronzovej.

Do Nižnej Myšle sme sa dostali osobným vlakom. Našou prvou zastávkou bol bývalý kláštor z 13. storočia postavený v románskom alebo gotickom štýle. V priebehu storočí bol niekoľkokrát prestavaný. Z pôvodného kláštora sa zachovalo obvodové murivo v prízemnej časti budovy. V minulosti kláštor obývali košickí jezuiti a v 19. storočí tu bola škola a fara. V súčasnej dobe sa tu nachádza múzeum. V pravom krídle sa nachádzajú predmety z doby bronzovej: rôzne misy, krčahy, spony a povestná detská hračka, ktorá obletela takmer celý svet. Je to detský vozík. Veľmi zaujímavý je peceň chleba, ktorý má cca 3 000 rokov a dodnes sa zachoval v pôvodnom tvare. Ďalej je tu štvorhrob obdĺžnikového tvaru, kde sú  uložené kostrové pozostatky ležiace v skrčenej polohe s hlavami smerujúcimi na východ. Ženy boli pochovávané tak, že ležali na ľavom a muži na pravom boku.

V ľavom krídle sa nachádza etnografické múzeum, kde sa nachádzajú rôzne predmety ako: staré šijacie stroje, žehličky, telefóny, komody, výšivky, vitríny a pod.

Po prehliadke kláštora sme sa presunuli do argeologickej lokality Varhégy. Táto časť bola za archeologickú označená už v roku 1892. Archeologický výskum sa tu začal v roku 1977 a našlo sa tu približne 2 300 nádob a približne 5 000 bronzových, kostených a kamenných predmetov rozličného významu. Počas výskumu tu boli objavené dve osady. Prvá opevnená osada pochádza z otomansko-fuzesabonskej kultúry z rokov 1700 - 1400 rokov pred naším letopočtom. Išlo o sadu s rozmermi 50x60 metrov. Opevnená bola hlineným valom s priekopou hlbokou 6 metrov. Vstup bol z dreveno-kamennej konštrukcie. Príbytky mali hlinou vymazanú dlážku a steny boli z dreva. Druhá osada sa rozprestierala na 8 hektároch. Tu boli domy zrubového typu a početné hospodárske objekty. Posledným náleziskom je pohrebisko, kde sa nachádza cca 1 000 hrobov. Doteraz ich bolo odkrytých 800 a ďalších 200 by mali ešte odkryť.

Po prehliadke archeologickej lokality sme sa vrátili naspäť do Košíc obohatení o históriu z doby bronzovej.

 

Text: Stanislav Dzureň

Foto: Stanislav Novotný

 


1. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
2. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
3. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
4. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
5. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
6. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
7. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
8. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
9. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
10. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
11. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
12. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
13. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
14. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
15. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
16. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
17. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
18. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
19. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
20. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
21. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
22. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
23. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
24. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
25. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
26. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
27. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
28. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
29. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
30. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
31. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
32. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
33. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
34. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
35. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej
36. Delfíni sa ocitli v dobe bronzovej

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image