SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ARCHÍV

24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ

V dňoch 25.-28.8.2016 sa konal 24. Celoslovenský turistický zraz, ktorý zorganizoval ŠK NSŠ Delfín Košice v spolupráci so SAZPŠ, sídliacou v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 34 turistov z celého Slovenska. CTZ sa konal v rekreačnej oblasti Šugovská dolina, ktorá je od Košíc vzdialená cca 30 km a asi 6 km od mesta Medzev.

Všetci turisti sa v popoludňajších hodinách stretli v Košiciach, kde bol pripravený autobus na odvoz účastníkov zrazu do Šugovskej doliny, kde sme sa ubytovali v zariadení Ranč Šugov.

Šugovská dolina bola v minulosti známa výrobou železa v miestnych hámroch. Niektoré hámre sú po rekonštrukcií aj dnes funkčné a slúžia k muzeálnym účelom.

Pred večerou sme sa stretli v jedálni, kde bolo slávnostné privítanie hostí a zaznela aj štátna hymna. Turistov pozdravil Predseda komisie turistiky p. Stanislav Novotný, zástupkyňa SAZPŠ p. Ľudmila Šišáková a riaditeľ zrazu p. Stanislav Dzureň všetkých oboznámil s programom CTZ. Podotkol, že máme k dispozícii profesionálnych trasérov z turistického oddielu Skoba Medzev, ktorí budú viesť krátku aj dlhú trasu.

Účastníkov zrazu prišla pozdraviť aj primátorka mesta Medzev p. Valéria Flachbartová, ktorá nám porozprávala históriu Šugovskej doliny, Medzeva, Hačavy a možnosti turistických trás. Ochotne odpovedala na všetky otázky, ktoré jej boli položené a nevyhla sa ani otázke, či ovláda mantácky jazyk. Pani primátorka nás pozdravila aj v tomto jazyku. Po vyčerpaní všetkých otázok sme pozvali pani primátorku na večeru a po večeri si prezrela kroniku ŠK NSŠ Delfín Košice. Po jej odchode bola voľná zábava.

Dňa 26.8.2016 sme sa po raňajkách stretli pred budovou "Ranča" a spoločne sme sa vybrali na trasu smerom do Medzeva. Mestečko Medzev bolo založené nemeckými kolonistami, ktorých do krajiny pozval po tatárskych vpádoch v roku 1241 prostredníctvom svojich poslov vtedajších uhorský kráľ Belo IV. Prvé osídlenie sa uskutočnilo severozápadne od terajšieho Medzeva. Pôvodne obyvateľstvo ešte aj dnes hovorí v prevažnej väčšine nemeckým nárečím, po mantácky.

Cesta po turistickej značke bola dosť namáhava. V Medzeve sme navštívili múzeum rodiny Schusterových. Nachádzajú sa tu kamery a fotoaparáty ešte z čias, keď otec bývalého prezidenta Rudolfa Schustera navštívil Brazíliu a nahral prvý hraný film. Aj tieto zábery zdobia steny múzea. V múzeu sa ďalej nachádzajú záhradnícke potreby a na dvore funkčný hámor. Funkčnosť hámra nám predviedol správca Slovenského technického múzea p. Krausz. Po prezretí múzea sme sa rozdelili. Jedna skupina sa vrátila späť do Šugova a druhá pokračovala turistickou značkou na Hačavskú planinu, Výhliadku Šugov a späť do Šugova.

Pred večerou bola pripravená beseda s dobrovoľnými zdravotníkmi z Červeného kríža Košice-okolie, ktorí nám povedali ako sa správať v prírode pri kolapsoch, zlomeninách, nevoľnosti, popáleninách. Názorne nám predviedli na figuríne, ako správne dávať umelé dýchanie a ako postupovať pri bezvedomí. Ochotne odpovedali na všetky otázky. Po večeri bola voľná zábava.

Dňa 27.8.2016 sme sa opäť po raňajkách stretli pred budovou "Ranča" a spoločne sme sa vybrali do malebnej dedinky Hačava, ktorá leží v Hájskej doline, vo východnej časti Slovenského krasu, pod výhľadovým Jelením vrchom, medzi Jasovskou planinou a Zádielskou planinou. Obyvatelia obce sú rusínskeho pôvodu. V obci sa zachovala pôvodná ľudová architektúra - drevenice, sedliacké murované domy zo začiatku 20. storočia a konca 19. storočia, ako aj barokovo-klasicistický kostol z 2. polovice 18. storočia.

Cestou do Hačavy sme sa zastavili pri symbolickom hrobe rumunského kapitána, ktorý padol v druhej svetovej vojne. Tu sme postáli, zapálili sviečky a pobrali sa smerom na hačavské lúky, kde sme si chvíľu oddýchli a pokračovali do dediny Hačava. Zastavili sme sa pri obecom úrade, kde sme mali pripravené občerstvenie, ktoré nám sponzoroval starosta obce Hačava p. Peter Gábor a jeho ochotné ženičky.

Na Hačave sme sa rozdelili. Jedna skupina sa vybrala na Jelení vrch a druhá späť do Šugova. V Šugove na Ranči chovajú kone a kto mal záujem mohol sa previezť so skúsenou trénerkou a majiteľkou zariadenia p. Monikou Fridrichovou. Túto možnosť mnohí turisti využili a povozili sa na koníkoch. Pred večerou sme sa stretli v altánku, kde bolo vyhodnotenie celého zrazu. Zhodnotenie, výber trás aj s ich popisom a dĺžkou prečítal p. Novotný. Prítomným sa prihovorila aj podpredsedníčka SAZPŠ p. Šišáková. Riaditeľ zrazu p. Dzureň sa poďakoval skúseným trasérom za ich ochotu.

Predseda komisie turistiky p. Novotný oznámil, že na mimoriadnom zasadnutí komisie turistiky sa dohodli, že ďalší turistický zraz sa bude konať v Žiline. Po slávnostnom vyhodnotení sme mali prichystanú večeru ako sa na turistov patrí - opekanie v altánku.

V nedeľu ráno 28.8.2016 sme sa pripraveným autobusom presunuli do Jasova, kde sme navštivili známu Jasovkú jaskyňu, ktorá je najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku. Už v roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. V rokoch 1922 až 1924 boli objavené aj nižšie ležiace časti jaskyne. Dĺžka jaskyne je 2811 m, z čoho je verejnosti sprístupnených 550 m. Po prehliadke sme pokračovali do Košíc, kde sme sa rozlúčili a "cezpoľní" sa vrátili rýchlikom domov.

Na záver by som chcel podotknúť, že sme veľmi radi, že nový predseda Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov so sídlom v Banskej Bystrici p. Pavol Valent, je naklonený obnoveniu Celoslovenských turistických zrazov, ktorý sa konal aj jeho zásluhou po trojročnej prestávke .

Text: Stanislav Dzureň

Foto: Stanislav Novotný


1. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
2. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
3. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
4. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
5. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
6. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
7. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
8. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
9. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
10. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
11. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
12. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
13. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
14. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
15. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
16. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
17. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
18. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
19. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
20. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
21. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
22. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
23. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
24. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
25. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
26. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
27. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
28. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
29. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
30. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
31. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
32. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
33. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
34. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
35. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
36. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
37. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
38. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
39. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
40. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
41. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
42. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
43. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
44. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
45. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
46. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
47. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
48. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
49. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
50. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
51. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
52. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
53. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
54. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
55. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
56. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
57. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
58. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
59. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
60. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
61. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
62. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
63. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
64. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
65. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ
66. 24. Celoslovenský turistický zraz SAZPŠ

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image