SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

ARCHÍV

Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade

V dňoch 18.-19. júna sa členovia ŠK NSŠ Delfín Košice, vybrali na dvojdňový pobyt do obce Vlkolinec a na Oravskú priehradu. Celkom nás bolo 34. Z Košíc sme sa odviezli vlakom do Ružomberka a odtiaľ objednaným autobusom do obce Vlkolinec. Vo Vlkolinci nás čakal sprievodca, ktorý nám porozprával celú históriu.

Vlkolínec leží na juhovýchodnom výbežku národného parku Veľká Fatra v nadmorskej výške 718 metrov. Vznik Vlkolínca sa datuje do obdobia medzi druhou polovicou 14. a prvou polovicou 15. storočia. Je typickou obcou svahovitej drevenej osady. Jeho zástavbu dnes tvorí 45 usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov. Charakteristický prvkom tunajších domov je šindľová sedlová strecha s lomeným ostreším. Uprostred tradičnej zástavby sa zachovala zvonica z roku 1770, studňa, murovaný Kostol navštívenia Panny Márie z roku 1875 a murovaná škola. Obec Vlkolínec bola slovenskou vládou v roku 1977 vyhlásená na pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a 11.12.1993 bola obec zapísaná do zoznamu svetového kultúrného dedičstva UNESCO v kolumbijskom meste Cartagene.

Z Vlkolínca sme sa presunuli do mesta Tvrdošín, kde sme boli ubytovaní. Mesto Tvrdošín leží na sútoku riek Orava a Oravica a osídlené bolo už v praveku. Jedným z najvýznamnejších medzníkov v dejinách Tvrdošína je rok 1369, keď mu kráľ Ľudovít vo sviatok Rozposlania apoštolov 15. júla udelil výsady kráľovského mesta. Medzi najťažšie obdobia v histórii patrí 17. storočie, kedy protihabsburské povstania zanechali spúšť. V 18. storočí sa postupne pozviechalo. V roku 1965 Tvrdošín opäť získal štatút mesta a v roku 1967 sa zlúčil s Medvedzím. V Tvrdošíne, časť Medvedzie sa nachádza galéria akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorá je autorkou bankovky v hodnote 10,- Kčs. Galéria je sprístupnená verejnosti od roku 1979.

Po ubytovaní v Tvrdošíne sme si urobii voľný program. V nedeľu sme sa vybrali na Oravskú priehradu, ktorá bola postavená zatopením piatich obcí. V prístave sme sa nalodili na výletnú loď Orava, ktorá má kapacitu 160 osôb. Plavba je nádherná a trvá cca 90 minút aj so zástavkou na Slanickom ostrove, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica so zachovaným Kostolom Povýšenia sv. Kríža. Kostol bol vystavený v rokoch 1766 až 1769 ako baroková kaplnka a v roku 1843 ho klasisticky prestavali na kostol s dvoma vežami. Na ostrove śa nachádza torzo pôvodného, dnes už symbolického cintorína, lapidárium a pamätník prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Ostrov je chráneným územím od roku 1973. Zo Slanického ostrova sme sa vrátili späť do prístavu. Z prístavu do Tvrdošína, kde sme boli ubytovaní. Tu sme si dali chutný obed a po obede sme sa vrátili späť do Košíc obohátení o nové poznatky.

Text: Stanislav Dzureň

Foto: Stanislav Novotný


1. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
2. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
3. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
4. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
5. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
6. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
7. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
8. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
9. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
10. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
11. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
12. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
13. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
14. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
15. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
16. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
17. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
18. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
19. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
20. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
21. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
22. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
23. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
24. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
25. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
26. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
27. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
28. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
29. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
30. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
31. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
32. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
33. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
34. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
35. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
36. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
37. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
38. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
39. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade
40. Delfíny vo Vlkolínci i na Oravskej priehrade

KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image