SAZPS.sk

Pages

Categories

Search

Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
Slovak Association of Visually Impaired Athletes

správy

PRIPRAVOVANÉ AKCIE

Kvalifikácia na Majstrovstvá SR v AST

20. september 2019

Propozície kvalifikačného turnaja na Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise

Organizátor: Obecný športový klub Rosina, oddiel NSŠ
Miesto konania: Základná škola Rosina
Termín konania: 12. október 2019 (sobota)
Začiatok turnaja: o 9,30 hod.
Účastníci:
• neobmedzený počet hráčov v kategórii jednotlivcov - muži zo Slovenskej republiky, a to zo všetkých klubov hrajúcich AST alebo ďalších členov SAZPŠ, ktorí majú zaplatený členský príspevok k 31. marcu 2019 okrem prvých ôsmich mužov umiestnených na posledných Majstrovstvách SR (Nitra 2018)
• neobmedzený počet žien v kategórii jednotlivcov - ženy zo Slovenskej republiky, a to zo všetkých klubov hrajúcich AST alebo ďalších členov SAZPŠ, ktorí majú zaplatený členský príspevok k 31. marcu 2019 okrem prvých štyroch žien umiestnených na posledných Majstrovstvách SR (Nitra 2018)
Usporiadateľské pokyny:
• zabezpečená je strava (obed a občerstvenie – minerálka, čaj, káva)
• účastnícky poplatok 5 €/osoba (aj sprievod alebo iný osobný asistent)
• predpokladaný koniec o 15,30 hod.
Systém turnaja:
• muži: bude určený Predsedníctvom SAZPŠ podľa počtu prihlásených hráčov
• v prípade, že bude prihlásený menší počet hráčov ako deväť, tak postupujú všetci automaticky na Majstrovstvá SR 2019 v Žiline
• ženy: bude určený Predsedníctvom SAZPŠ podľa počtu prihlásených hráčok
• v prípade, že bude prihlásený menší počet hráčok ako päť, tak postupujú všetky automaticky na Majstrovstvá SR 2019 v Žiline
Záväznú prihlášku je potrebné nahlásiť v termíne do 6. októbra 2019 telefonicky p. Ľudmile Šišákovej na číslo 0908/138624 alebo prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na adresu post@scorpioni.sk alebo telefonicky Mgr. Petrovi Ďuroškovi na číslo 0907/253794, prípadne na adresu peterduroska@gmail.com (predseda SAZPŠ, poverený organizáciou kvalifikácie).
Zoznam prihlásených hráčov bude priebežne aktualizovaný na webovej stránke SAZPŠ www.sazps.sk a facebookovej stránke showdownslovakia. V prípade, že bude nízky počet prihlásených hráčov alebo hráčok Predsedníctvo SAZPŠ obratom pošle informáciu o priamom postupe prihlásených na Majstrovstvá SR.

Mgr. Peter Ďuroška, predseda SAZPŠ


KALENDÁR

FACEBOOK

PARTNERI

 
image
image
image
image
image